CALIDADE NA LIMPEZA DO ATÚN

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Os datos que vostede nos proporciona a través das nosas canles de comunicación serán tratados por:

  • Responsable: SERPEIXE SL
  • CIF: B94004702
  • Domicilio: Rúa Castelao, 12 – 1ºB 36600 Vilagarcía de Arousa
  • Correo electrónico: info@serpeixe.es

Os seus datos serán tratados coa finalidade, segundo o caso, de:

  • atender as solicitudes ou peticións de información que nos faga vostede.
  • xestionar a prestación de servizos ou produtos contratados,
  • xestionar a relación laboral cos nosos traballadores,
  • xestionar a relación comercial para a cobranza dos servizos e produtos,
  • manter a seguridade nas nosas instalacións, e
  • cumprir coas obrigas legais.

Os datos proporcionados conservaránse mentres se manteña a relación comercial ou laboral, mentres vostede non solicite a súa supresión ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais.

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución do contrato que emana da súa solicitude. No caso que vostede nos solicite información, orzamento de produtos ou calquera outra consulta, de forma voluntaria, a base legal para o tratamento dos datos que nos facilite é o noso propio interese lexítimo por satisfacer as súas expectativas. Se vostede accede ás nosas instalacións, a base legal para tratar as imaxes é o noso interese por manter a seguridade das mesmas. Por último, a base para o tratamento de datos dos nosos traballadores está na lexislación laboral vixente.

Os datos que nos facilite soamente poderán ser cedidos aos nosos Encargados de Tratamento, que son quen nos prestan os servizos necesarios para o normal funcionamento da nosa empresa. Con estes Encargados de Tratamento mantemos os correspondentes contratos que lexitiman estas posibles cesións.

Mesmamente, os datos serán cedidos se é necesario para o cumprimento das obrigas legais. Vostede ten dereito a obter confirmción sobre se estamos a tratar os seus datos persoais, polo tanto, ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos, ou solicitar a súa rectificación ou supresión cando os datos xa non sexan necesarios, limitar ou opoñerse ao seu tratamento, así como solicitar a portabilidade dos datos.

Para iso, deberá dirixir un escrito coa súa solicitude, acompañado dunha copia de seu DNI, á dirección postal que indicamos ao comezo ou directamente no correo elestrónico.

Tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Informámola que adoptamos as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos que tratamos. Mantémonos actualizados nas medidas tecnolóxicas dispoñibles en cada momento, para evitar calquera incidente de seguridade que afecte os seus datos.